Համայնք

Նոր Երզնկա համայնք

Նախագիծ

Նոր Երզնկա համայնքում էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման ծրագիր

Էներգախնայողության միջոցառումների ձեռնարկում R2E2 հիմնադրամի և Ակբա Բանկի կողմից ֆինանսավորվող էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման ծրագրին համապատասխան

Փողոցային լուսավորության LED համակարգի մատակարարում ու տեղադրում /133 LED լուսատու/