საზოგადოება

ქასახის თემში

პროექტი

ენერგიის რაციონალური მოხმარების პროგრამა ქასახის თემში

ქუჩის განათების LED სისტემების მიწოდება და მონტაჟი (138 LED სანათები)
სათემო საკუთრებაში არსებულ შენობებზე რამოდენიმე მზის ფოტოელექტრული სისტემის მიწოდება და მონტაჟი(36 კვტ)
სათემო საკუთრებაში არსებულ შენობებზე (20 კვტ) წყალსათბობი მზის სისტემების მიწოდება და მონტაჟი