საზოგადოება

ლერნამერძის თემში

პროექტი

ენერგიის რაციონალური მოხმარების პროგრამა ლერნამერძის თემში
ენერგომომარაგების ღონისძიებები მთავრობის/თემის დაფინანსებით

- წყალსათბობი მზის სისტემების მიწოდება და მონტაჟი სათემო და კერძო სახლებში (160 კვტ)
- სათემო საკუთრებაში არსებულ შენობებზე და კერძო სახლებში მზის ფოტოელექტრული სისტემის მიწოდება და მონტაჟი (30 კვტ)