ნერგიის დაზოგვის, განახლებადი ენერგიის და პასიური მზის სისტემის პროექტების შექმნას ეწოდება“ენერგოდაზოგვის” პროექტი. ენერგიის დაზოგვის პროექტების სტრატეგიას წარმოადგენს მზის ენერგიისდაგროვების, შენახვისა და მიწოდებისთვის სტანდარტული სამშენებლო ელემენტების: კედლების, ფანჯრების, იატაკების გამოყენება  გათბობის, გაგრილებისა და განათების მიზნით. ამ აპრობირებულ სტრატეგიებს შეუძლიათმნიშვნელოვნად შეამცირონ შენობის ენერგომოხმარება ფასების გაზრდის გარეშე ან ფასების მცირე გაზრდით, ამავე დროს კი გაუმჯობესდება კომფორტი, ეკონომია და ეკოლოგიური გარემო.

ენერგოდაზოგვის, განახლებადი ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საუკეთესო არქიტექტორებთან, კონსულტანტებთან თანამშრომლობით, კომპანია სთვაზობს შემდეგ მომსახურებას:
• ენერგო ეფექტური არქიტექტურა
• პასიური მზის სისტემის დაპროექტება
• ენერგეტიკული მოდელირება
• ენერგეტიკული ანალიზი და ოპტიმიზაცია
• ენერგო აუდიტი
• შემომღობავი კონსტრუქციების ანალიზი
• განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრაცია